اشاره به آخرین اطلاعات و تهدیدات امنیتی

امنیت IT مهمترین مسئله مطرح شده در سازمان، موسسه، شرکت و سراسر جهان می باشد. واژه های امنیت اطلاعات امنیت کامپیوتری و اطلاعات به اشتباه به جای هم به کار برده می شود. اگر چه تمام این موضوعات به هم مرتبط هستند و همگی دارای هدف مشترک حفظ محرمانگی اطلاعات، یکپارچه بودن اطلاعات و قابل دسترس بودن است. امنیت اطلاعات یعنی حفاظت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی از فعالیت های غیرمجاز که شامل دسترسی، استفاده، خواندن، نسخه برداری یا ضبطف خراب کردن، تغییر ویا دستکاری است.
همچنین با رشد سریع و استفاده از پردازش الکترونیکی داده ها و کسب و کار الکترونیک از طریق اینترنت همراه با ظهور بسیاری از خرابکاریهای بین الملی، نیاز به روش های بهتر حفاظت رایانه و اطلاعات آنها مملوس گردید. بنابراین راه کارهای بهبود امنیت در حوزه IT را می توان به موارد زیر اشاره کرد:
DNS و DNSSEC
محرمانگی ایمیل و فایل پیوست مخرب
یکپارچگی سیاست گروه اشیا مایکروسافت
امنیت قابل دسترس بودن  کارگزاران
قابلیت حسابرسی دستگاه و نرم افزار مدیریت موبایل
امنیت اینترو در خدمات حفاظت از داده ها
اصل بودن فاکتور تائید هویت
کنترل دسترسی تور
رمز نگاری سطل زباله های هوشمند اینترنت
کنترل امنیت مرزبندی بنیاد الکترونیک