پشتیبانی بلاک استوریج از پروتکل San

از آنجائیکه Volume ها هماندد هارد درایوهای مجزا رفتار می کنند، Block Storage برای ذخیره انواع متفاوتی از اپلیکیشن ها مانند فیال سیستم ها و پایگاه داده استفاده می شود. همچنین Block Storage نسبت به دستگاه های File Storage پیچیده و گران تر است ولی در عین حال انعطاف پذیر بوده و کارایی بالاتری را فراهم می کند. بنابراین Block Storage نوعی ذخیره داده در محیط san و جایگاهی که داده در Volum ذخیره می شود را Block نامیده می شود.
San مخفف کلمه Storage Area Network می باشد و برای ذخیره سازی اطلاعات در شبکه استفاده می شود. پروتکل های مورد استفاده از ISCSI و Fiber Channel می باشد و تمام پروتکل های مورد استفاده SAN از Block Level Access استفاده می کنند. اکثر اوقات زمانی که از ISCSI استفاده می کنیم دستگاه مان را در سطح اترنت فعال کرده ایم.