واگذاری شرکت Parstream به Sisco

شرکت سیسکو اعلام کرد اوایل ماه جاری گام های بلندتری در عرضه اینترنت اشیاء بردارد. همچنین محصولات تخصصی خود را برای کارخانه ها، سیستم های حمل ونقل، مراکز خدکاتی و صنایع نفت و گاز ارائه دهد. سیسکو به منظور انجام بخشی از این سرمایه گذاری بزرگ شرکت ParStream را خریداری کرده است.
این شرکت به صورت ویژه محصولات تخصصی در زمینه مراکز داده تحلیلی را ارائه می دهد و شرکت های مختلف امکان می دهد تا حجم وسیع اطلاعات را در آن واحد را در زمینه های مختلف تحقیق کنند. هم اکنون این خرید مراحل پایانی خود را به سر می برد و تا اواخر سال 2016 واگذاری کامل آن انجام می شود. لازم به ذکر است ارزش IT را داده ا تعیین می کنند و هر چه این داده ها بهتر و دقیق تر تحلیل شوند خدمات بهتری در این زمینه ارائه خواهد شد.