فرآیند جدید PIM برای مقابله با هکرها

شرکت Now Software برای کنترل دسترسی هویت کاربران به برنامه ها و فرآیندهای امنیتی محصولات جدیدی را عرضه کرده است. این محصولات به نام مدیریت ممتاز که براساس یک عنصر مشترک اکثر تهدیدات پیشرفته و غیرقابل تشخیص را شناسائی کرده است. همچنین ابزار مدیریتی نرم افزار ممتاز شامل CYberark، Beyondtrust، لیبر من، Centrify، Netlo و Viewfinity می باشد.
از ویژگی های این نرم افزار، در زمان قفل شدن هویت کاربران به راحتی قابل برگشت خواهد بود و حتی خود مهاجمان از نصب این نرم افزارها هیچ گونه اطلاعاتی ندارند. علاوه بر این این فرآیند به راحتی دسترسی هکرها به سیستم را تشخیص داده و آن را مسدود می کند. لازم به ذکر است این برنامه در شبکه های محلی نصب شده و در حال استفاده می باشد.