کپی برداری دقیق از دستخط انسان با برنامه رایانه ای

این برنامه کامپیوتری به منظور کپی کردن از دستخط انسان ها آن را به حروف مجزا از یکدیگر تقسیم می کند و الگوهای مورد استفاده هر فرد برای نگارش را که کاملا شخصی هستند شناسایی می کند. با این کار تصویری کلی از دستخط هر انسان به دست می آورد که شامل شیوه نگارش وی، میزان فاصله بین کلمات، نحوه اتصال حروف به یکدیگر و غیره است.

این برنامه هوشمند قادر به تکمیل شناسایی دستخط کاربران و ارتقای دانش خود است. محققان با افزودن برخی نمونه های مشهور از دستخطهای مشابه از افرادی چون آبراهام لینکلن و دیگران تلاش کرده اند کیفیت این برنامه را افزایش دهند.

یکی از مزیت های مهم این برنامه کمک به شناسایی موارد جعل اسناد است. زیرا برنامه یاد شده می تواند به دقت یک دستخط واقعی را از یک دستخط جعل شده تشخیص دهد. محققان در تلاش هستند نسخه نهایی این برنامه را به زودی در دسترس علاقمندان قرار دهند.