مقایسه امکانات و ویژگی های انواع سخت افزار فکس سرور شبکه ای

Network Fax Server comparison

مدل های مختلف Fax Server تحت شبکه کوفکس، مای فکس و بیز فکس

در تصویر زیر جدول کلی از فیچرهای مهم هر فکس سرور از برندهای CoFax, MyFax, BizFax به تفکیک آورده شده است.

تفاوت های برند های مختلف fax server، مقایسه امکانات انواع مدل های فکس سرور تحت شبکه  CoFax vs MyFax vs BizFax

فکس سرور های تحت شبکه و دیجیتال هزینه های ارسال و دریافت فکس در شرکت و سازمان را کاهش می دهند و شیوه های Send & Receive فکس سازمانی را آسان می کنند و به صورت دیجیتال در حافظه دستگاه Fax Server و یا نقطه ای در Share شرکت ذخیره می کنند.

با فکس سرورهای نسل جدید می توانید از روی بستر اینترنت و موبایل خود فکس را درسافت و ارسال کنید. این دستگاه های جدید ارسال و دریافت فکس می توانند به DC اکتیودایرکتوری سازمان وصل شوند تا کاربران به شکل ساده تری مدیریت شوند.