نرم افزاراکسل شرکت مایکروسافت عامل ۲۰ درصد اشتباهات مقالات علم ژنتیک

نرم افزار Excel در زمان تبدیل و مخفف سازی نام ژن ها و کدگذاری آنها دچار خطاهای زیادی می شود. بررسی مقالات مهمی که در برترین نشریات علمی جهان در حوزه ژنتیک منتشر می شوند ثابت می کند که یک پنجم کل این مقاله ها دارای ضمائمی به فرمت اکسل هستند که حاوی اشتباهات مشخصی در زمان تبدیل اسامی ژن ها توسط این نرم افزار است. علت اصلی وقوع این مشکل خطاهای نرم فزاراکسل در زمان تبدیل داده های مختلف به یکدیگر و ترسیم نمودارهای گوناگون است.

بعضی از این مشکلات مربوط به تنظیمات پیش فرض این نرم افزار و تداخل نام گذاری های از قبل مشخص شده با اسامی ژنها است. به عنوان نمونه در اکسل، نمادها و اسامی مانند SEPT2 (Septin 2) و MARCH1 [Membrane-Associated Ring Finger (C3HC4) 1, E3 Ubiquitin Protein Ligase] به طور پیش فرض به 2-Sep و 1-Mar مبدل می شوند. یعنی نرم افزار این اسامی را تاریخ های میلادی تصور می کند و به همین علت خطاهایی در مقالات علمی به وجود می آید.

کارشناسان می گویند حل این مشکلات مستلزم آشنایی بیشتر محققان با نرم افزار اکسل و ایجاد برخی تغییرات در آن قبل از استفاده از اکسل برای نگارش مقالات علمی رشته ژنتیک است.