محافظت از داده‌های سازمانی با ایمن‌سازی کد

مسئولیت ایمن‌سازی برنامه‌های سازمانی باعث کاهش چرخه عمر برنامه‌نویسی شده است. این کار نه‌تنها باعث ایمن شدن سازمان می‌گردد، بلکه باعث صرفه‌جویی در زمان و بودجه سازمانی نیز می‌گردد. بنابر مطالعه‌ای که ماه گذشته توسط مؤسسه مشاوره‌ای فارستر انجام شد، زمان میانگین برای رفع نوعی آسیب‌پذیری در راهکار IBM برای ایمن‌سازی برنامه‌های سازمانی، از ۲۰ ساعت به ۳۰ دقیقه کاهش یافت.
همچنین، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که یافتن زودهنگام خطاها و باگ‌ها در فرایند توسعه و کد نوشتن، منجر به صرفه‌جویی ۹۰ درصدی در هزینه‌ها می‌شود. البته اگر امنیت در آغاز ایجاد برنامه‌ها درنظر گرفته شود، لازم خواهد بود برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان، تغییراتی در روش کار خود بدهند.
علاوه بر این، حتی اگر یک سازمان از برنامه‌نویسان خود بخواهد کدهای ایمن‌تری بنویسند، باز هم کنترل چندانی روی کد خود نخواهد داشت؛ چرا که تنها برنامه‌نویسان هستند که بر کد مربوطه احاطه دارند.

اسیاد بیان داشت: «ما نسبت به گذشته، در یک محیط نرم‌افزاری بسیار پیچیده‌تری زندگی می‌کنیم. امروزه تعداد بیشماری از ابزارهای منبع بازopen source مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ از میزان قابل توجهی از نرم‌افزارهای دارای افزونه بهره می‌گیریم؛ و همچنین از برنامه‌های زیادی استفاده می‌کنیم که کد آنها را نمی‌نویسیم.»