راهکار کاهش اثرات بد شبکه های اجتماعی Sochal Media

به باور اکثر کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات، افسردگی و تنها شدن از بزرگ‌ترین معضلاتی است که در بستر فضای مجازی، سوشال مدیا و اینترنت شکل گرفته است.

حضور داشتن و قرار گرفتن بیش از اندازه و نا متعادل افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به نوعی اعتیاد در دنیای حقیقی است و به مرور زمان سرمایه اجتماعی فرد در جامعه کاهش می یابد و در پاره ای از اقات از بین خواهد رفت به طرزی که نقش دوستان واقعی، خانواده، اطرافیان و غیره در زندگی چنین چنین فردی کم‌رنگ خواهد شد. شبکه‌های اجتماعی Social Media به‌ طریق قارچ‌گونه احساسات دیگران را تولید و تکثیر می‌کنند و تنها راه حل آن اهمیت دادن بیشتر به دنیای واقعی است که آسیب‌های دنیای مجازی را کاهش خواهد داد.

یکی از پرطرفدارترین شبکه اجتماعی مورد استفاده در ایران که تلگرام است که در حال حاضراز مرز ۲۳ میلیون کاربر آنلاین گذشته است و با این تعاریف ما باید منتظر تاثیر این شبکه‌های اجتماعی بر روی خلقیات افراد هموطن باشیم باشیم.