اداره پلیس‌ ایالات متحده آمریکا یک تکنیک جالب برای جریمه کردن افرادی که در حال رانندگی با گوشی موبایل صحبت می‌کنند پیدا کرده است. این راه حل جدید استفاده از پلیس‌های دوچرخه سوار است. به این ترتیب که پلیس ها در حین دوچرخه سواری داخل ماشین‌های مشکوک به گفتگو با گوشی موبایل را نگاه می‌کند و افرادی که با موبایل صحبت می‌کنند را جریمه می‌کند.

در سال 2015 میلادی در کشور آمریکا 3500 نفر به دلیل تصادفات رانندگی کشته شده‌اند که این آمار به نسبت سال 2014 به تعداد 300 نفر بیشتر هم شده است. سال 2014 تعداد 406 نفر از این افراد به دلیل صحبت با موبایل در زمان رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و سال 2015 این تعداد به 476 نفر رسیده است. این آمار نشان می‌دهد مردم به این موضوع مهم بی‌توجه هستند و خطر بزرگ آن را درک نمی‌کنند.