لینوس توروالدز، رهبر سیستم عامل lINUX در همایش لینوکس ۲۰۱۶، با تأیید گفته‌های جیم وایت هرست، گفت اینکه گفته می‌شود تعدادی از نخبگان برنامه‌نویسی در خفا یک دارایی فناوری به نام لینوکس پدید آوردند که سرانجام در میان بزرگ‌ترین جامعه کاربران در جهان راه پیدا کرد، کمی گمراه‌کننده است و تنها بخشی از واقعیت است.
به گفته مجله networkworld، وایت هرست می‌گوید: همه ما به این نوع نوآوری عادت کرده‌ایم که از سطوح کوچک و ابتدایی آغاز شود و سپس به نهایت رشد خود برسد. با اینکه بخش فنی لینوکس واقعاً هم با همین روش پیشرفت داشته، اما نحوه معرفی آن به جهان تجاری بسیار متفاوت بوده است. در واقع، به جای آغاز کار روی حاشیه‌ها و بخش‌های نه‌چندان مهم سازمان، برخی از نخستین به‌کارگیری‌های عمده لینوکس روی سیستم‌های حساس و بحرانی سازمان‌ها پیاده‌سازی شد؛ مثلاً روی پلتفرم‌های مربوط به داد و ستد در مؤسسات مالی بزرگ.
این ها، برنامه‌های کوچکی نبودند که از اهمیت زیادی برخوردار نباشند؛ بلکه اکنون تبدیل به برنامه‌های فنی بسیار پیشرفته‌ای شده بودند که نیازمند قابلیت اطمینان ۹۹.۹۹ درصد از سطح کارکرد بودند.
نخستین به‌کارگیری‌های سازمانی لینوکس مربوط به بخش‌های مهم سازمانی بودند و خیلی زود این به‌کارگیری‌ها گسترش پیدا کردند. بنابر گفته‌های وایتهرست، این امر به توسعه لینوکس و به‌ویژه نرم‌افزارهای منبع باز کمک کرد؛ زیرا نوآوری واقعی، محصول نیازهای کاربران و متعاقباً نوآوری‌هایی است که از سوی کاربران مطرح می‌شوند و به وقوع می‌پیوندند.
وی میگوید که برندگان بزرگ انقلاب صنعتی، سازندگان ماشین‌های ابزار نبودند؛ بلکه شرکت‌هایی بودند که با موفقیت از این ابزارها برای انجام کارهای خود استفاده کردند.