افزایش ترافیک ویدیوهای اینترنتی تا سال 2020

طیق گزارش کمپانی سیسکو کل ترافیک ویدیو اینترنتی در سال 2020 بیش از 79 درصد کل ترافیک اینترنت را شامل می شود. تا سال 2015 حدود 68 درصد کل ترافیک اینترنت به ویدیوهای اینترنتی اختصاص داشته است.    
در خصوص فناوری ویدیوها نیز تا سال 2020 حدود 15.7 درصد ترافیک ویدیویی بر اساس تکنولوژی Ultra HD خواهد بود که از 2.3 درصد سهمی که این تکنولوژی در سال 2015 داشته رشدی قابل توجه را شامل می شود. ویدیوهای HD و SD نیز تا سال 2020 به ترافیک 66.5 و 17.8 درصدی از کل ترافیک اینترنت دست می یابند.تا سال 2020 تقریباً 82 درصد کاربران ترافیک ویدیویی را کاربران عادی تشکیل می دهند.

شرکت سیسکو پیش بینی کرده تا چهار سال آینده ماهانه سه هزار میلیارد دقیقه محتوای ویدیویی بر روی اینترنت قرار می گیرد. با توجه به رشد روزافزون محبوبیت استریمینگ نیز می توان پیش بینی کرد که استریم آنلاین ویدیو تا سال 2020 به یک میلیون دقیقه در هر ثانیه می رسد. انتقال محتوای ویدیویی از طریق شبکه های توزیع محتوا CDN نیز تا سال 2020 به 73% خواهد رسید. بنابراین دسترس پذیری سرورهای محلی تا سال 2020 به میزان قابل توجهی رشد خواهد کرد.