سرمایه‌گذاری اپراتورهای بزرگ جهان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

اجلاس بین المللی ایران کانکت ۲۰۱۶ سالانه دو بار در کشورهای مختلف برگزار می‌شود و از سال ۹۰ شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماینده ایران تلاش خود را برای انجام توافق جهت برگزاری این اجلاس در ایران انجام داده است. امروز همه اپراتورهای بزرگ جهان به ایران آمدند تا برای سرمایه‌گذاری و همکاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مذاکره کنند. در حوزه انتقال دیتا و پهنای باند، امکانات حال حاضر ایران می‌تواند دیدگاه اپراتورهای بزرگ را تغییر دهد.

وزیر ارتباطات با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از اهداف اجلاس ایران بیان داشت : با توجه به همسایگی با ۱۶ کشور در خشکی و آب، چهارراه ترانزیت ارتباطی منطقه است و از آنجایی که ترانزیت دیتا هم‌اکنون به عنوان یک آورده در میان کشورهای دنیا مطرح است، این مهم می‌تواند به توسعه ایران کمک بزرگی کند.